417498 Cihei, Strada Corbului nr 5, Romania
info@transtech.ro
Luni – Vineri: 8:30 – 17:00
TransTech Logo
Tel +40 359 405 556
Tel +40 745 770 400

VIDIgo – Sistem monitorizare uzura roata

VIDIgo este un sistem de diagnosticare bazat pe măsurători multiple ale unor parametri importanți. Pe baza mai multor măsurători efectuate într-un anumit interval de timp, sistemul analizează tendințele de schimbare a stării dinamice a roților. Măsurătorile înregistrate ale parametrilor sunt comparate cu valorile limită, care determină starea generală a roților.
Analiza unui singur rezultat de măsurare nu este suficientă pentru a determina starea roții. Rezultatele măsurătorilor ulterioare pot fi diferite unele de altele, iar aceste diferențe pot rezulta din:

 • diferite condiții meteorologice: noroi, apă, expunere la soare.
 • vibrațiile boghiului.
 • suprafața roții: rugozitate, deformări, distribuție neuniformă a parametrilor în jurul circumferinței, prezența grăsimii, rugină.

Prin urmare, în versiunea actuală a VIDIgo, raportul care arată tendința este un raport standard. În această tendință, sunt vizibile toate măsurătorile anterioare pentru fiecare măsurătoare, precum și tendințele în ceea ce privește modificările acestora.
Punctul decisiv în acest caz este faptul că trecerile prin sistem trebuie repetate în mod regulat și frecvent, deoarece repetarea mai multor măsurători permite o evaluare mai precisă a valorilor măsurate.
Stația generează un e-mail prin care este trimisă lista vehiculelor care nu au trecut prin stație în ultimele 7 zile. Vehiculele trebuie să treacă în mod regulat și frecvent prin sistemul de diagnosticare a roților. Pentru o analiză optimă a datelor de măsurare, același vehicul trebuie să treacă prin sistemul de diagnosticare cel puțin o dată pe săptămână.

 

Description

Sistemul de diagnosticare efectuează măsurătorile în mod automat și fără contact și monitorizează următorii parametri ai profilului roții:

 • înălțimea flanșei roții;
 • grosimea flanșei roții;
 • lățimea flanșei roții;
 • Parametrul Qr;
 • diametrul roții;
 • Distanța spate în spate între fețele interioare ale roților.

Sistemul înregistrează, de asemenea, formele reale ale profilurilor osiilor, pe baza cărora pot fi definiți parametri suplimentari de control al formei profilului, adaptați la standardele aplicate de client.

Vehiculul care se apropie este detectat de un senzor instalat în fața stației. Din acest moment, sistemul recunoaște fiecare axă care se apropie. Măsurătorile sunt efectuate cu ajutorul sistemului de viziune prin intermediul căruia se realizează măsurarea valorilor caracteristice ale profilului și diametrului roților. Sistemul optic al întregii stații este format din unități laser și camere de viziune instalate în apropierea șinelor.

Măsurarea se face fără contact. Toate elementele sistemului de măsurare sunt plasate sub nivelul șinelor.

Vedere a sistemului opțional în timpul măsurării

Aplicația VIDI este utilizată pentru a colecta datele de măsurare de la sistemul de măsurare, pentru a le arhiva într-o bază de date locală și pentru a vizualiza aceste date. Aplicația poate fi pornită din orice browser web de pe computerul clientului care are acces la stație. După o consultare prealabilă cu KOLTECH, aplicația VIDI poate, de asemenea, să sincronizeze datele de măsurare colectate cu un sistem de baze de date extern utilizat de client.
Activitatea aplicației este complet sincronizată cu stația de diagnosticare, iar configurarea sa adecvată face posibilă personalizarea automatizării controlului setului de roți al vehiculului într-o mare măsură.

Specificitatea prezentării datelor este împărțită în trei niveluri:

Vizualizare de bază cu lista vehiculelor, cu informații despre starea vehiculului, starea seturilor de roți individuale și data ultimei măsurători prezentate sub formă de tabel.

Vizualizare detaliată a vehiculului, cu informații privind starea fiecărei axe în parte, lista valorilor parametrilor măsurați ai setului de roți și informații privind depășirea toleranțelor.

Vizualizare avansată pentru axa vehiculului specificată de utilizator, care arată o prezentare mai precisă a valorilor parametrilor și a toleranțelor acestora, precum și a formei profilului setului de roți și permite vizualizarea, compararea datelor de măsurare și a liniilor de tendințe.

Atunci când stația VIDIgo primește informațiile corecte de la strungul cu roți sub podea KOLTECH, sistemul știe că prelucrarea a fost efectuată și poate începe analiza de la început. Măsurătorile de la strungul cu roți sub podea KOLTECH nu sunt salvate – acestea informează doar despre timpul de prelucrare.
După introducerea în sistem a datei ultimei regenerări a profilului roții, se poate specifica gradul de uzură în timp și data aproximativă a următoarei regenerări a profilului roții. Data ultimei recondiționări a profilului este primită din baza de date externă, de exemplu, de la roata de strung sub podea, model TUP. Există, de asemenea, posibilitatea introducerii manuale a acestei date. Pentru utilizarea corectă a tuturor posibilităților sistemului, utilizatorul stației VIDIgo trebuie să
furnizeze informații privind ora și data regenerării profilului roții vehiculului.

De asemenea, sub formă de diagrame, sunt prezentate previziunile/tendințele privind modificările anumitor parametri. Pentru fiecare parametru, măsurat de sistem, se poate afișa un grafic al valorilor în timp și se pot afișa liniile de tendințe…
După introducerea în sistem a datei ultimei recondiționări a profilului roții, puteți determina gradul de uzură în timp, precum și data aproximativă a următoarei recondiționări a profilului.

Utilizatorul conectat poate utiliza aplicația VIDI pentru:

 • definirea de noi boghiuri sau vehicule.
 • boghiuri inversate (păstrați numerotarea roților).
 • adăugați și schimbați un nou boghiu.
 • schimbarea boghiului de la un vehicul la altul
 • scoaterea unui vehicul.
 • căutați boghiul sau vehiculul potrivit.
 • introduceți datele de regenerare a profilului.
 • monitorizați sau imprimați datele de măsurare stocate.
 • definirea utilizatorilor și stabilirea drepturilor acestora

Utilizatorul are posibilitatea de a defini valorile limită pentru fiecare parametru măsurat. Această aplicație face posibilă determinarea a trei condiții într-un mod foarte simplu:

 • Stare corectă – marcată cu verde – informează că valoarea parametrului dat este corectă (în limitele toleranței restrânse) și nu necesită monitorizare.
 • Starea admisibilă – marcată cu galben – informează că valoarea parametrului dat a depășit intervalul corect (în cadrul toleranței extinse) și trebuie monitorizată.
 • Starea proastă – marcată cu roșu – informează că valoarea parametrului dat a depășit intervalul admisibil (este în afara toleranței extinse) și că flanșa roții necesită regenerare imediată.

Aplicația VIDI permite:

 • vizualizarea și generarea unui raport în format PDF privind ultima măsurătoare (este posibil să seindice parametrii care trebuie să fie vizibili în raport)
 • generarea unui raport în format Excel cu datele istorice ale măsurătorilor pentru boghiurile de pevehiculul marcat
 • afișarea stării actuale a vehiculului pe baza ultimei măsurători (corectă, admisibilă, rea)
 • trimiterea de notificări prin e-mail cu privire la valorile depășite ale parametrilor anumitor seturi deroți ale vehiculului.

Geometria setului de roți:
Ecartament de cale 100/1435/1676 mm
Gama de diametre ale benzii de rulare a roților măsurate TBA
Diferența maximă a diametrelor măsurate ale benzii de rulare a roților 200 mm

Parametrii tehnici ai stației:
Tensiunea de alimentare 230 VAC
Frecvență 50 Hz
Putere instalată 2 kW
Viteza maximă a vehiculului parcursă în stație Până la 15 km/h

Precizia măsurătorilor efectuate de către interpreți*:
Înălțimea flanșei ±0,20 mm
Grosimea flanșei ±0,20 mm
Lățimea flanșei ±0,20 mm
Qr (înclinarea flanșei) ±0,30 mm
Diametrul benzii de rulare a roților ±0,50 mm
Distanța spate în spate între fețele interioare ale roților ±0,50 mm

Dimensiuni generale:
Înălțime 500 mm
Lățime 2000 mm
Lungime 1500 mm

* Precizia măsurătorilor (în tabelul de mai sus) – se aplică măsurătorilor efectuate pe setul de roți de calibrare.

Beneficii pentru operatorul de strunguri cu roți sub podea KOLTECH
 • Operatorul strungului are posibilitatea de a vizualiza parametrii roților vehiculului, care sunt fixate pestrung.
 • Operatorul, pe baza celor de mai sus, știe care este cel mai mic diametru al setului de roți și pe ceaxă/boghiu.
 • Operatorul, datorită celor de mai sus, nu trebuie să măsoare întregul vehicul înainte de prelucrarepentru a determina cel mai mic diametru.
Beneficiile aplicației VIDIgo
 • Reducerea costurilor de efectuare a măsurătorilor
 • Scurtarea timpului de evaluare la creșterea simultană a numărului de date de măsurare
 • Acces ușor la datele stocate într-un singur loc
 • Parametrii indicați pe baza unei serii de parametri și nu pe baza ultimei măsurători unice.
 • Întotdeauna cunoștințe reale despre starea materialului rulant
 • Reacție rapidă în cazul unei stări proaste a vehiculului
 • Pe baza datelor de prelucrare a vehiculelor pe strungul de roți de sub podea, VIDIgo poate determinaprognoza uzurii roților în timp, poate determina data următoarei prelucrări, poate introduce o liniede tendință a uzurii roților în funcție de axa timpului etc.
 • Posibilitatea de a analiza o serie de date de măsurare, de a trage concluzii și de a optimiza uzurasetului de roți.

Nr. Descriere Cantitate
1. Stație de diagnosticare pentru măsurarea și monitorizarea dinamică, fără contact, a parametrii seturilor de roți, model VIDIgo, constând din: 1 set
2. Programul de măsurare a profilului roții 1 buc
3. Modul de gestionare a sistemului de măsurare 1 set
4. Sistem optic de măsurare cu laser optic format din generatoare de linii laser și viziune pe camere 2 seturi
5. Stație de calculator BASIC 1 set
6. Sistem de semnalizare luminoasă în zona stației 1 set
7. Contoare de axe 1 set
8. Set de senzori pentru detectarea deplasării vehiculului prin stația de diagnosticare 1 set
9. Chei, șuruburi și capace de fundație 1 set
10. Set de roți de calibrare 1 set
11. Manual de operare și întreținere, cu o copie pe CD 1 set
12. Identificarea automată a vehiculelor 1 set

 

Title

Go to Top