Termeni și condiții

Site-ul transtech.ro este un site aflat în proprietatea exclusivă a societății Femaris SRL, cu sediul în Cihei, nr. 252 – 50, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/735/2001 și având CUI RO14211709, denumită în cele ce urmează Femaris sau Furnizorul.

transtech.ro este un Site destinat prezentării produselor aflate în portofoliul Femaris.

Client – persoana care care accesează Site-ul, indiferent de motive, indiferent dacă și-a creat un cont pe Site sau nu și care beneficiază de serviciile oferite prin intermediul acestuia;

Conținutul se referă la:

 • toate informațiile prezentate pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate de către Clienți, precum și orice imagine, grafică, dinamică sau statică, descriere, caractere, poziționare a acestora, interfață, etc.;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Clientului de către Femaris, generat automat sau particularizat, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație adusă la cunoștința Clientului de către un prepus al Femaris prin orice mijloc de comunicare;
 • informații referitoare la produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Femaris;
 • date referitoare la Client sau alte date privilegiate ale acestuia.

Newsletter / Alertă – buletin de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronica (e-mail, SMS) trimis de Furnizor cu referire la produsele, serviciile și/sau promoțiile desfășurate de către acesta într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Femaris cu referire la informațiile conținute.

Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

 • Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Femaris sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Acceptarea se consideră fără rezerve. Se vor respecta termenii și condițiile acestui Acord pentru accesarea sau utilizarea Site-ului, precum și pentru actualizarea, modificarea, completarea sau schimbarea ulterioară a acestui Site.
 • Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau clarificări Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.
 • În cazul în care Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau iși revocă acceptul dat pentru prezentul, acesta are dreptul de a renunța la accesul la Serviciile oferite prin intermediul Site-ului, la primirea de newslettere/ alerte/ notificări din partea Femaris, fără nicio garanție ulterioară din partea Femaris. La primirea unei notificări în acest sens din partea Clientului, în scris, Femaris va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
 • Clientul poate reveni oricând asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta prezentele clauze, sub forma în care acestea vor fi disponibile în acel moment.
 • Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile („Continut”) sunt în proprietatea și sub dreptul de autor al Femaris sau cu excepția cazului în care nu este altfel specificat.

Utilizarea Site-ului acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:

 • Puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
 • Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al Femaris;
 • Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da nastere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Femaris va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății Femaris să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;
 • Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin poștă electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Notificarea Privind Confidențialitatea (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit „ca atare” fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită.

Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. Femaris și societățile sale afiliate sau persoanele implicate în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. Femaris nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât Femaris. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. Femaris nu controlează, și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, Femaris își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

 • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți:
 • Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
 • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
 • Nu oferă o securitate adecvată;
 • Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
 • Sunt licențioase sau calomnioase.

De asemenea, Femaris nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Femaris.

Revizuiri ale Condițiilor de Utilizare

Femaris poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defaimator, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege. Femaris va coopera cu autoritățile care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Companiei să dezvăluie identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în așa fel încât Femaris, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare.

În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie să încetați utilizarea site-ului și să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său. Nu veți putea considera Femaris ca fiind răspunzatoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva Femaris drept rezultat al neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omiteri din partea dvs. sau încălcării de către dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din Romania vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.